Wegwerkzaamheden

Op de kaart vindt u de plaatsen waar nu en binnenkort wegen in Breda zijn afgesloten of waar verkeershinder is door wegwerkzaamheden of evenementen.

Update 21 februari 2022:
Standplaats station-noordzijde tijdelijk beperkt bereikbaar

De taxistandplaats Stationslaan, aan de noordkant van station Breda, is voorlopig alleen vanuit de oostzijde bereikbaar. Dat betekent dat de straattaxi’s komend vanaf het kruispunt met de Terheijdenseweg op de Stationslaan ter hoogte van het stationsplein-noord moeten keren om hun standplaats te bereiken. Dit duurt van 21 februari 2022 tot 30 april 2023. Dit komt door bouwwerkzaamheden aan het complex “5Ttracks” vlak ten westen van het station.
Vanaf het kruispunt Terheijdenseweg tot aan de Belcrumweg is de gehele Stationslaan te berijden, maar in omgekeerde richting dus niet. De gemeente houdt de gewijzigde verkeerssituatie daar goed in de gaten.