Voor chauffeurs en taxiondernemers

Speciaal voor het taxi- en zorgvervoer is een website met het corona ABC.

Om als taxichauffeur in de opstapmarkt in Breda te kunnen werken, moet men een taxikeurmerkcertificaat hebben. Het certificaat wordt pas afgegeven als een chauffeur in bezit is van het Bredase taxikeurmerk en een Bredase taxivergunning. Met de opstapmarkt wordt bedoeld de taxistandplaatsen en het aanhouden van een taxi op de openbare weg.