Taxiverordening en regelgeving

De Verordening Kwaliteitskeurmerk Straattaxivervoer Breda, de taxiverordening,is door de gemeenteraad van Breda vastgesteld op 11 oktober 2018. De taxiverordening regelt met name de gang van zaken rond de lokale taxivergunning Breda en het taxikeurmerk Breda.

De taxiverordening vormt ook de basis voor de uitwerking in nadere uitvoeringsregels, vooral hoe wordt omgegaan met het concreter maken van de gewenste kwaliteitsverbetering binnen de opstapmarkt van het straattaxivervoer.

Besluit bebording taxistandplaatsen Breda