Taxiplatformoverleg 28 oktober 2020

Op 28 oktober heeft weer een taxiplatformoverleg plaatsgevonden met een klein deel van de Bredase taxibranche, de  ILT, politie en handhaving.

Door de strengere coronamaatregelen, zoals het sluiten van de horeca, heeft ook de taxibranche een moeilijke periode met weinig werk. Het aantal uitschrijvingen als gevolg van corona is nog niet bekend. 

De verplichting tot het voeren van een taxidaklicht (met uniek taxikeurmerknummer en keurmerklogo) wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 april aanstaande. Dan wordt het verplicht om een herkenbare taxidaklicht-sticker te gaan gebruiken.
Verstrekking van de gratis stickers zal gaan verlopen via het taxiloket van de taxistichting (SKB) in het Stadskantoor. Verdere informatie over de uitgifte volgt nog in een later stadium. Het niet voeren van een herkenbaar taxi-daklicht is vanaf dan een overtreding van de taxiverordening en kan bestraft worden.

Het evaluatierapport van de taxi stewards wordt opgesteld en bekend gemaakt. Dit zal ook door de taxibranche ingezien kunnen worden. 
Ook uit dit overleg is weer gebleken dat handhaving een cruciale rol speelt in het gehele taxibeleid en het effect van het taxikeurmerk. Dit blijft een continu punt van aandacht.

Daarnaast is gesproken over de wijziging van de taxi standplaats, dit zal voornamelijk de verlenging zijn naar voren in de richting van de Hoge Brug. Uitvoering van dit project staat volgens de huidige planning op maart/april 2021 en de budgetten zijn al geregeld.

In het eerste kwartaal van 2021 worden de aangepaste nadere regels vastgesteld door het College van B&W. Een van de nieuwe regels wordt de verplichte aanwezigheid van een werkende pinautomaat.

Tenslotte geeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan bezig te zijn met de werving van mensen. Ook voor het personenvervoer, wat zorgt voor meer mogelijkheden.

Het eerstvolgende taxiplatformoverleg is op 28 januari 2021.