Taken Stichting KwaliteitsTaxi Breda (SKB)

De SKB heeft als doel om de kwaliteit van het straattaxivervoer (in de opstapmarkt) structureel te bevorderen.

Taken SKB

  • adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het taxibeleid
  • adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de inrichting van taxistandplaatsen
  • is belast met de certificering van taxichauffeurs
  • helpt het College van Burgemeester en Wethouders bij de uitvoering van de taxiverordening
  • h​oudt toezicht op kwaliteitsbevordering van taxiondernemers in de Bredase opstapmarkt
  • stuurt het mysteryguest onderzoek aan in afstemming met de gemeente.