Stad- en stratenkennis

Onderdelen stad- stratenkennis

 • stad- en stratenkennis Breda
 • kennis van het Bredase kwaliteitshandvest
 • basiskennis van de landelijke taxiwetgeving (Wet personenvervoer 2000)
 • basiskennis van de lokale taxiverordening

Voorbereiding toets

Voorbereiding op de toets gebeurt door zelfstudie. Tijdens het inschrijven (tijdens openingstijden van het taxiloket) kan het werkboek worden aangeschaft. Hierin staat alle informatie die tijdens de toets aan bod kan komen.

Meerkeuzevragen en mondelinge toets

 • 25 meerkeuzevragen. Om te slagen moet de deelnemer minimaal 20 vragen goed hebben
 • deelnemer laat zien de stof in voldoende mate te beheersen

Afzeggen voor een toets

 • afzeggen minimaal 1 week voorafgaande aan de toets
 • afzeggen kan alleen met een oficiële doktersverklaring

Meebrengen naar de toets

 • een geldig identiteitsbewijs (legitimeren bij de cursusleider/examinator)

Certificaat

 • na het slagen van de toets ontvangt de deelnemer een certificaat.

Herkansingen

 • Als een chauffeur voor de 3e keer gezakt is voor de toets, kan er pas na 6 maanden opnieuw herkanst worden. Aan een herkansing zijn kosten verbonden.