Overleg Taxiplatform 24 september 2019

Belangrijkste punten uit het overleg van 24 september 2019.

Informatiecampagne

Om het Taxikeurmerk Breda meer bekendheid te geven komt er een campagne voor het publiek, inclusief bezoekers, van de stad. Onder andere met folders, sociale media, bierviltjes.

Inzet taxistewards

Inzet 2019 / 2020

Taxistandplaatsen

De Oude Vest zou niet logisch ingedeeld zijn. De gemeente stelt dat er al jaren een deeltaxi-halte is, vooraan. Dit wordt verder uitgezocht. Er zijn plannen voor een verlenging van de standplaats Nieuwe Prinsenkade richting loempiakraam. We zitten nu in de fase dat belanghebbenden hun inbreng kunnen leveren op het voorlopig ontwerp. De gemeente bekijkt de wens vanuit de branche om 2 stroken aan te houden i.v.m. onafhankelijk wegrijden, zo kwam naar voren in het taxiplatform.

Andere infrastructuur

De Adriaan van Bergenstraat wordt fietsstraat. Auto’s kunnen hier wel gebruik van maken, maar met een rustige snelheid. Het stopverbod blijft gelden. Dit houdt ook snorders weg. Grote werkzaamheden aan de openbare weg zullen op zijn vroegst laat volgend jaar beginnen. De gemeente bekijkt ook of er meer Kiss-and-Ride plaatsen aan de Prinsenkade mogelijk zijn (tijdens weekendnachten en grote evenementen).

Verplicht herkenbaar Taxidaklicht

Het taxidaklicht wordt vanaf begin 2020 verplicht. De gemeente presenteert in het platform een conceptontwerp hoe het daklicht (speciale stickers) er uit kan zien. Het doel is herkenbaarheid van de chauffeur en het aanwezige keurmerk, voor klanten en handhavers.