Over Stichting KwaliteitsTaxi Breda

De SKB is in februari 2019 opgericht door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Breda. De stichting is een samenwerking tussen de taxibranche en de Gemeente Breda. De stichting werkt ook samen met de landelijke branchevereniging voor taxiondernemers (KNV taxi).
 

Informatie KwaliteitsTaxi Breda

 • de 3 bestuursleden hebben geen zakelijke belangen in de Bredase taximarkt
 • het bestuur wordt ondersteund door een secretaris
 • het taxiloket valt ook onder de stichting

Samenstelling bestuur

 • voorzitter: Paul Martens
  was jarenlang werkzaam bij de politie waaronder als districtschef van de Baronie
 • bestuurslid: Johan Elsinga
  ruim 20 jaar werkzaam geweest in diverse functies in het personenvervoer, o.a. bij Connexxion en Transvision. Door zijn functies als accountmanager, regiomanager en exploitatiemanager kwam door hem het taxivervoer in nagenoeg geheel Nederland in beeld. Daarnaast o.a. actief als bestuurslid bij de Stichting Vervoer voor Elkaar. Johan volgt in 2021 Theo Vegter op als bestuurslid.
 • bestuurslid: Harrie Jansen
  werkzaam geweest bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Onder andere de laatste 20 jaren mede verantwoordelijk geweest voor het landelijk opzetten en uitvoeren van handhaving en toezicht binnen de taxisector

Taxi Platform Breda

Aan deze overlegtafel zitten taxichauffeurs, gemeente en boa’s, Stichting Kwaliteitstaxi Breda, politie, ILT en een horecavertegenwoordiger.
Het taxigedeelte bestaat uit de volgende chauffeurs :

 • 3 zzp’ers:  Dogan Sari (Taxi Sari Dogan), Rachid Aater (Taxi Brabander 76) en Margot van Roermund (Femme Taxi)
 • De heer Tim van Waes (Van Waes Mobility)