Over het Taxikeurmerk

Breda werkt aan de kwaliteit van het taxivervoer. Daarom is het van belang dat taxichauffeurs het Bredase taxikeurmerk hebben. Zonder dit keurmerk kan er geen taxivergunning worden aangevraagd.
Vanaf 1 september 2019 mag er alleen met keurmerk én een geldige lokale taxivergunning straattaxivervoer aangeboden worden op taxistandplaatsen en op de openbare weg (de opstapmarkt). Dit is vastgelegd in de Taxiverordening.
Verder voldoen de taxichauffeurs op de Bredase opstartmarkt aan de Kwaliteitsregels straattaxivervoer Breda.