Veranderingen overtredingen en registratie

Publicatiedatum: 
28 juli 2021

Vanaf augustus 2021: 

  • De taxi-stewards mogen overtredingen zoals weigering van korte ritten officieel registeren en  melden aan Toezicht en Handhaving. Deze meldingen tellen mee als het gaat om het opleggen van boetes en sancties bij kwaliteitsovertredingen volgens de Taxiverordening. 
  • Boa's in burger kunnen meerijden om te kijken of de klant eerlijk en netjes wordt behandeld, of er correct wordt gereden en of er overtredingen worden begaan. Ook deze overtredingen worden officieel geregistreerd en kunnen tot sancties leiden.
  • Bij 2 geregistreerde overtredingen is de chauffeur verplicht de cursus houding en gedrag te volgen (vroeger was dat na 3 overtredingen). Bij een 1e overtreding volgt een waarschuwing.
  • Een chauffeur kan na intrekking van zijn/haar lokale taxivergunning een half jaar geen nieuwe vergunning aanvragen.