Corona-maatregelen voor de taxibranche

Publicatiedatum: 
9 april 2020
De taxibranche komt in aanmerking voor diverse regelingen.


TOGS - regeling

De rijksoverheid heeft de taxi branche inmiddels aangewezen als bedrijfstak die onder voorwaarden in aanmerking kan komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheid en op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hier kunt u vanaf half april ook de aanvraag indienen.
Meer lokale, regiole en landelijke maatregelen staan op de Bredase website voor ondernemers BredaBusiness.nl.

Taxiprotocol

De rijksoverheid (ministerie van I&W) heeft samen met de branche vereniging KNV Taxi een protocol opgesteld met richtlijnen over veilig taxivervoer in deze tijden. U vindt dat protocol op de website van de Rijksoverheid.

Specifieke lokale taxi maatregelen

  • Het fysieke taxiloket van de Stichting Kwaliteitstaxi Breda blijft voorlopig gesloten. Het loket blijft wel digitaal bereikbaar via het contactformulier.
  • De inzet van taxi stewards (bij taxistandplaats Nieuwe Prinsenkade) wordt tot tenminste eind april opgeschort. Er vinden geen mysteryguest ritten plaats.
  • De verplichting tot het voeren van een taxidaklicht (met uniek taxikeurmerknummer en logo) wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 juli aanstaande.
  • De facturen (kwaliteitsbijdragen tweede helft 2020) worden pas na de zomer verstuurd. Het bestuur van de Stichting kijkt naar mogelijkheden om die factuur te verlagen.