Nieuws december 2019

Publicatiedatum: 
23 december 2019
Laatste nieuws 2019 en gewijzigde openingstijden

In 2019 is het Bredase taxikeurmerk en de lokale taxivergunning geïntroduceerd en inmiddels zijn er bijna 145 taxikeurmerkcertificaten aangevraagd en uitgereik

Verplicht herkenbaar taxidaklicht (sticker) nog niet per 1 januari 2020

Momenteel wordt een test uitgevoerd met een herkenbare taxidaklicht-sticker. De verplichting om deze te gaan gebruiken zal naar verwachting ingaan aan het einde van het eerste kwartaal van 2020. Uitgave van de stickers verloopt via het taxiloket van de taxistichting (SKB) in Stadskantoor. Het niet voeren van een herkenbaar taxi-daklicht is vanaf dan een overtreding van de taxiverordening en kan bestraft worden. Voor het daklicht moet een chauffeur zelf zorgdragen.

Promotiecampagne

Begin 2020 wordt er een promotiecampagne gevoerd over het Bredase taxikeurmerk. Deze campagne is gericht op het publiek en de klanten.

Inrichting taxistandplaats Nieuwe Prinsenkade

Er zijn plannen om de taxistandplaats Nieuwe Prinsenkade aan te passen. De bedoeling is om wat meer ruimte te creëren voor de taxi’s, wat vooral op hele drukke tijdstippen handig is.

Gewijzigde openingstijden taxiloket van SKB en nieuwe e-mailadres