Mysteryguest onderzoek

Publicatiedatum: 
9 oktober 2019
In 2019 zijn er, in opdracht van de Stichting Kwaliteitstaxi Breda, 100 mysteryguest ritten.

De resultaten van deze ritten worden gebruikt om een algemeen beeld te krijgen van de algehele kwaliteit van de opstapmarkt in Breda. In de toekomst worden individuele resultaten ook gebruikt voor specifieke handhavingsacties en sancties, als blijkt dat de taxiverordening niet wordt gevolgd en/of de taxikeurmerkregels worden overtreden.