Kwaliteitsregels straattaxivervoer Breda

Kwaliteitsregels straattaxivervoer Breda

De klant mag rekenen op een goede kwaliteit taxivervoer. De taxichauffeurs op de Bredase opstapmarkt moeten daarom voldoen aan de ‘kwaliteitsregels straattaxivervoer Breda’.
Dit betekent dat elke chauffeur

 • klanten op een gastvrije en dienstverlenende wijze bejegend
 • zich respectvol gedraagt tegenover overige chauffeurs
 • zorgt voor schone en representatieve kleding en een verzorgd uiterlijk
 • zorgt voor een schone en representatieve auto, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant
 • niet rookt, drinkt en/of eet in het voertuig en ervoor zorgt dat geen voedsel of voedselresten zichtbaar zijn in het voertuig
 • de wettelijke vrije taxikeuze van klanten respecteert
 • aanwezig is bij het voertuig op taxistandplaatsen en het voertuig niet onbeheerd op de taxistandplaats achter laat
 • geen korte ritten weigert
 • geen handbagage weigert, tenzij deze bagage door zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is, of aanleiding kan geven tot vervuiling
 • actieve dienstverlening aanbiedt aan klanten en behulpzaam is bij het in- en uitstappen en bij het in- en uitladen van bagage
 • zorgt voor veilig vervoer
 • levende dieren kan meevoeren in een gemakkelijk draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot gehouden.
  Honden mogen evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd.
  De dieren mogen niet worden meegenomen, als deze op enigerlei wijze voor de reiziger of voor de bestuurder lastig of hinderlijk kunnen zijn, of lijden aan een ernstige ziekte.
  Hulphonden, zoals blindengeleidehonden dienen onder alle omstandigheden te worden meegenomen.
  Als een bestuurder allergisch is, zorgt hij/zij binnen 15 minuten voor vervangend vervoer
 • ritten uitvoert via de kortst mogelijke, dan wel voor de klant de economisch meest gunstige route, tenzij de klant uitdrukkelijk anders verzoekt
 • voldoet aan redelijke wensen van de klant, zoals de snelheid aanpassen, sluiten of openen van ramen, verwarming, afzetten van de radio en dergelijke
 • telefoonverkeer kort en zakelijk houdt en handsfree belt
 • verplicht is om, conform artikel 73 van het Besluit Personenvervoer en artikel lc van de Ministeriële Regeling Maximumtarief en Bekendmaking tarieven taxivervoer, de klant (de Reiziger) een automatisch gegenereerd schriftelijk ritbewijs aan te bieden waarop tenminste de in genoemd artikel lc voorgeschreven gegevens staan, zoals de ritprijs en daarbij toegepaste tarieven, de gereden afstand, naam, adres en nummer vergunning van het bedrijf, kenteken voertuig, datum en begin- en eindtijdstip van de rit
 • de klant informatie verstrekt als hij het vervoer (gedeeltelijk) staakt. Deze informatie bestaat in ieder geval uit de reden waarom het vervoer moet worden gestaakt, wat de verwachte tijdsduur van de staking is en wat de eventueel te nemen maatregelen zijn
 • geen andere prijs berekent dan met de klant is overeengekomen, of de ritprijs die door de taximeter wordt aangegeven
 • geen fooi aan de klant vraagt.