Doel Bredase Taxikeurmerk

Het doel van het gemeentelijk taxibeleid en daarmee ook van Stichting Kwaliteits Taxi Breda (SKB) is de bevordering van de kwaliteit van het straattaxivervoer in de opstapmarkt van Breda. De SKB probeert dit onder meer te bereiken door het mede ontwikkelen en invoeren van een lokaal kwaliteitskeurmerk. SKB ontwikkelt en organiseert cursussen, opleidingen en neemt toetsen af namens de gemeente. De SKB verstrekt het Bredase taxikeurmerk aan chauffeurs die voldoen aan de door de gemeente gestelde eisen.