Een taxichauffeur die stopt met zijn/haar werkzaamheden in de taxi opstapmarkt van Breda en zich wil afmelden voor het taxikeurmerk, meldt zich in eerste instantie af bij het taxiloket via het fysieke taxiloket en/of digitaal via contact. De Stichting Kwaliteits Taxi Breda (SKB) laat de chauffeur weten welke stappen hij/zij moet zetten.

  • In ieder geval moet het taxikeurmerkcertificaat bij het taxiloket worden ingeleverd (niet inleveren wordt beboet).
  • Afmelding kan voorafgaand aan een nieuw kwartaal.
  • Kwaliteitsbijdragen die nog open staan moeten voor uitschrijving betaald worden.
  • Herinschrijving op een later moment kan, maar dan worden administratieve kosten doorberekend. De eventueel nog niet betaalde kwaliteitsbijdragen moeten dan alsnog betaald worden
  • Na afmelding mag er door de chauffeur géén opstapvervoer (taxistandplaatsen en taxi aanhouden op straat) meer worden aangeboden in Breda. Overtreding hiervan kan bestraft worden met een fikse boete.